joi, 7 martie 2013

Proiectul de lege reparatorie sustinut de catre SCMD
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI                                     CAMERA DEPUTAȚILOR


LEGE
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. 1 – (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010, privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor și ale OUG nr. 1/2011, privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin  Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele stabilite și cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul avut în luna decembrie 2010.
(2) In cazul pensiilor prevăzute la alin (1), punctajul mediu anual se calculează prin raportarea cuantumului din luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie din luna respectivă (Decembrie 2010 = 732,8 lei).
(3) Măsura indexării pensiilor cu 4% stabilită prin OUG nr.1/22.01.2013 se aplică corespunzător și acestor pensii rezultate în urma calculului prevăzut la alin (2).
 (4) Perioadele de muncă efectuate după data pensionării, se valorifică fără a afecta cuantumul pensiei stabilit conform alin. 1-3.
(5) Cuantumul pensiilor stabilit potrivit alin 1-3 se menține in plată până când  cuantumul pensiei rezultat din înmulțirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii conform prevederilor legii nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011 este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2 – Militarilor în rezervă sau retragere din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională nu le sunt opozabile prevederile Cap. IV din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
Art. 3 – Cheltuielile pentru aplicarea prezentei legi, inclusiv cele corespunzătoare restanțelor,  se efectuează integral din alocațiile bugetare aprobate prevăzute ministerelor și structurilor de resort care au în subordine case sectoriale de pensii.
Art. 4 – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziție contrară.

București,
Nr.